Teorie barvení

Barvení textilních materiálů probíhá v tzv. barvící lázni, která obsahuje všechny přísady dle barvícího předpisu -- receptury. Lázeň obsahuje barvivo, podpůrnou látku k natahování a chemikálii na úpravu kyselosti či alkality lázně.

Průběh barvení lze popsat v těchto fázích :

  • příprava barvící lázně, do které je vložen textilní materiál
  • barvivo z barvící lázně natahuje na barvený materiál, ten jej shromažďuje — adsorbuje na svém povrchu
  • barvivo začíná z povrchu materiálu pronikat dovnitř -- tzv. difúze barviva za současného jeho vnitřní pohybu -- tzv. migrace do nejoptimálnějších míst materiálu
  • upevnění barviva uvnitř materiálu -- tzv. fixace

Průběh těchto fází barvení prezentuje barvící křivka.

Dobrý průběh vybarvení se odrazí i ve stálostech vybarvení, které mohou být technologické a spotřebitelské.

Technologické stálosti zajímají zejména technology v závodě např. zda obarvený volný materiál (vločky) nepráší při výrobě nití barvivo apod. Nejdůležitější jsou ale stálosti spotřebitelské, k těm nejdůležitějším patří zejména stálosti na světle, v otěru, za mokra, v chemickém čištění a v potu.

nahoru