Fixace

Fixace textilií ze syntetických vláken nebo jejich směsí má za úkol zvýšit jejich tvarovou a rozměrovou stabilitu, zvláště při jejich zpracování za mokra i za sucha.

Fixace se může zařazovat v technologickém procesu různě, buď na začátek, má-li se zajistit stabilita výrobku při následných mokrých procesech, nebo na konec, má-li se zajistit tvar výrobku.

Fixace tkanin a pletenin ze syntetických vláken spočívá:

  • ve vyhřátí textilie na požadovanou teplotu,
  • v jejím rychlém ochlazení, jímž se teprve dosáhne stabilizace polohy molekulárních řetězců ve vlákně.

Přehled fixačních podmínek pro vybraná syntetická vlákna (optimální teplota fixace):

vláknovoda [30ºC]nasycená pára [ºC]vzduch [°C]
polyamid (PA) 100 130 190
polyester (PES)   126 120-220
polyakrilonitryl (PAN) 100 120-134 170-200
Stroje pro fixaci

Fixaci textilií ze syntetických vláken můžeme provádět na strojích, které se běžně používají pro sušení. Mezi nejpoužívanější patří tzv. napínací a fixační stroje. Doba fixace se pohybuje od 5 do 50 sekund, zařízení pracuje plně automaticky.

nahoru