Předúprava chemických vláken

Hlavním účelem předúpravy tkanin a pletenin ze syntetických vláken je odstranění nečistot a zajištění rozměrové stability. Chemická vlákna jsou ve srovnání s vlákny rostlinnými nebo živočišnými podstatně méně znečištěna. Mezi hlavní nečistoty těchto chemických vláken patří různé preparace, šlichtovací TPP, oleje, vosky a jiné, vzniklé při výrobě vlákna nebo při další manipulaci s materiálem apod. Všechny tyto nečistoty se poměrně dobře odstraní při důkladném praní. Praní z tohoto důvodu tvoří základní a často jedinou předúpravnickou operaci, protože bělení není zpravidla, až na výjimky, nutné. Tato vlákna jsou totiž z výroby dostatečně bílá.

nahoru