Úprava plošných textilií

Mezi tyto operace patří:

  • postřihování
  • počesávání
  • ratinování
  • kalandrování
  • lisování

Postřihování

Tato operace slouží k odstraňování všech odstávajících vláken, která ruší celkový vzhled zboží nebo u vlasových textilií slouží k celkovému zarovnání délky vlasu. K postřihování se používá různých konstrukcí postřihovacích strojů se spirálovými noži.

Postřihovací ústrojí tvoří základ postřihovacího stroje a skládá se z pohyblivého nožového válce, ze spodního nože a ze stolu. Pohyblivý nožový válec je umístěn nad pevným spodním nožem a má frekvenci otáčení 800 až 1800 otáček za minutu. Na jeho obvodu je spirálovitě navinuto 8 až 24 nožů o tloušťce 1,2 až 2,2 mm. Zboží se záměrně nabíjí elektrostatickým nábojem, aby se vlas napřímil a lépe zastřihl.

Chyby při postřihování

Rozeznáváme chyby zaviněné dřívějšími technologickými operacemi a chyby zaviněné přímo při samotném postřihování. Do první kategorie patří chyby vzniklé špatnou konstrukcí příze, tkaniny či pleteniny, špatně vyprané zboží obsahující např. zbytky TPP apod. K chybám při postřihování patří zejména špatně nabroušené a seřízené postřihovací ústrojí, kdy vznikají tzv. schody, dále nestejnoměrným napnutím zboží apod.

nahoru