Barvící stroje a zařízení

Barvící stroje a zařízení zajišťují obarvení textilního materiálu ve všech formách jeho technologické rozpracovanosti. Barvit tedy můžeme volný materiál (vločku), česance, netkané textilie, hotové výrobky apod. Účelem barvení je dodat textilii požadovanou barvu určitých stálostí, které odpovídají potřebám jejich použití.

Na průběh barvení má vliv celá řada faktorů, které ovlivňují celkovou kvalitu vybarvení i jeho celkovou ekonomiku. Mezi hlavní patří např. režim teploty, délka lázně, použité chemikálie, TPP a zejména vhodná volba barvícího stroje či zařízení, aby bylo zajištěno racionální vybarvení dané formy textilního materiálu.

Barvící stroje a zařízení můžeme rozdělit podle těchto tří hledisek:

  • podle výrobní produktivity -- diskontinuální, polokontinuální, kontinuální,
  • podle stupně rozpracovanosti textilního materiálu -- barvení vločky, česanců, příze ve formě přaden, barvení tkanin, pletenin a speciální barvící stroje,
  • podle tvaru plošné textilie -- s plnou šíří textilie, s provazcem nebo hadicí.
nahoru