Tiskařské techniky a stroje

Gravurový tisk

Tento způsob tisku byl objeven v Anglii v roce 1783 a do dnešní doby v podstatě neprodělal žádné zásadní konstrukční změny.

Stroj pro gravurový tisk

Tiskací stroj se skládá ze dvou masivních postranic, v nichž je uložen přítlačný válec (presér). Kolem preséru obíhá nekonečná pryžová tkanina tzv. deka a běhoun společně s potiskovanou textilií. Po obvodu preséru jsou rozmístěny jednotlivé tiskací válce. Tiskací pasta se na tyto válce nanáší nanášecími válečky, které jsou uloženy v korýtku pro tiskací pastu. Přebytečná tiskací pasta se z tiskacích válců stírá stěrkou (raklí), protistěrka zabraňuje případnému přenosu nečistoty z textilie do vzoru.

Schéma válcového tiskacího stroje s gravurovým vzorem
 1. presér
 2. ochranná textilie
 3. deka
 4. běhoun
 5. potiskované zboží
 6. tiskací váleček
 7. nanášecí váleček
 8. vanička s tiskací pastou
 9. stěrka
 10. protistěrka

Filmový tisk plochými šablonami

Plochá šablona je základním výrobním prostředkem filmového tisku. Je tvořena těmito částmi:
rámem -- má za úkol především vytvořit nosnou konstrukci, vyztužit celou šablonu, pomáhat udržet její správný tvar i po jejím delším používání, umožnit dobré vypnutí síta.
sítem -- má za úkol vytvořit podklad pro nános krycí vrstvy laku v místech, která nemají být potištěna, mezi nejpoužívanější materiál síta patří hlavně syntetické materiály -- polyesterová a polyamidová vlákna.
raportním zařízením -- umožňuje plynulou návaznost jednotlivých tisků na sebe a při několikabarevném tisku též umožňuje správné umístění jednotlivých barev podle návrhu.

Automatický tiskací stroj s plochými šablonami
Schéma automatického tiskacího stroje s plochými šablonami
 1. vstup textilie
 2. nekonečný pryžový dopravník
 3. lepící zařízení
 4. ploché šablony
 5. odvod textilie
 6. zařízení pro mytí dopravníku
 7. trysková sušárna
 8. výstup zboží

Filmový tisk rotačními šablonami

Myšlenka stočit plochou šablonu do válcového tvaru rotační šablony je poměrně stará. Rotační šablony jsou tenkostěnné, bezešvé trubky, jejichž konce jsou zesíleny kovovými prstenci a jsou nasazeny do otočných hlav po obou stranách stroje. Jejich pohon je synchronizován s pohonem tiskací podložky.

Rotační šablona s dutou a magnetickou stěrkou
Schéma rotační šablony s dutou a magnetickou stěrkou
 1. rotační šablona
 2. přívod barviva, pasty
 3. regulovatelný výtok pasty
 4. přítlačná pryž protlačující pastu místem vzoru
 5. železný váleček
 6. elektromagnet

Tisk přenosem

Přenosový tisk (původně též zvaný termotisk) byl patentován v roce 1958, ale teprve až po osmi letech byla tato metoda uvedena do výroby. V současné době se uplatňuje zejména v pletařském průmyslu. Tzv. přenosový papír, který je potištěn vybranými disperzními barvivy, se vystaví v přímém kontaktu s textilií teplotě 180 až 220(C. Vlivem této vysoké teploty dochází k sublimaci disperzního barviva, které pak ve formě páry okamžitě difunduje do textilie.

Mezi hlavní výhody tohoto tisku patří zejména:

 • naprostá přesnost, ostrost tisku a opakovatelnost,
 • dokonalá stálost potištěného zboží,
 • odpadá klasický mokrý způsob poúpravy potištěného zboží,
 • změnu vzoru lze provést během několika minut,
 • zaškolení personálu v krátké době,
 • malá zastavěnost podlahové plochy,
 • ekonomická výhodnost.

Mezi nevýhody ale patří:

 • omezené použití pouze pro syntetická vlákna nebo směsi 50/50,
 • drahý přenosový papír a jeho jednoúčelové použití.
Stroj pro přenosový tisk
Schéma stroje pro tisk textilie přenosem
 1. textilie
 2. přenosový papír
 3. centrální válec
 4. ochranný plstěný pás
 5. odrazová komora
 6. infrazářiče
 7. ochranná clona
nahoru