Barvící stroje skříňové

Skříňový barvící stroj je vyroben z nerez materiálu a dá se funkčně rozdělit na tři nestejně veliké komory. První je komora materiálová, je největší. Na dno se stejnoměrně klade vločka. Kapacita této komory je asi 60 až 120 kg. Druhou komorou je komora topná, která obsahuje topné hady sloužící pro ohřívání cirkulační lázně. Poslední komorou je komora cirkulační – tlaková. Je to veškerý prostor stroje, kterým cirkuluje barvící lázeň, jejíž pohyb zajišťuje odstředivé čerpadlo. Cirkulace je obousměrná.

Schéma barvícího stroje skříňového
1 — materiálová komora,
2 — topná komora,
3 — cirkulační komora,
4 — boční otvor,
5 — vzorkovací zařízení,
6 — elektromotor s čerpadlem
nahoru