Paření po tisku

Paření po tisku je velmi důležitým úsekem zušlechťování potištěných textilií, protože teprve během paření proběhnou nutné reakce mezi jednotlivými složkami tiskařské pasty a textilním materiálem. Podmínky při paření jsou dány především druhem použitého barviva, typem záhustky, dalších TPP apod.

Při paření probíhají tyto základní operace:

  • většina vláken pařením bobtná, stávají se schopnými přijímat barvivo,
  • záhustka ztrácí teplem lepivost i některé další fyzikálně-chemické vlastnosti,
  • v prostředí horké páry může dojít ke vzájemné reakci mezi barvivem, chemikáliemi a vláknem,
  • dochází k žádoucí fixaci barviva na vlákno.

Paření může být: beztlakové kontinuální nebo tlakové diskontinuální. Paření kontinuální je používanější. Potištěné zasušené zboží vbíhá potištěnou stranou nahoře do tělesa pařáku délky cca 10 m, šířky 2,5 m a výšky cca 3 m. Vnitřní prostor je vybaven vodícími válečky tvořící různou sestavu. Navedené zboží pak vytváří svislé smyčky nebo spirálu apod. Zboží setrvá v pařáku dle potřeby 5 až 40 minut a poté vychází ven a je navedeno k pracím strojům.

nahoru