Rétorika

Mnoho "praktiků" spojuje rétoriku, česky řečnictví, s antickým Řeckem a Římem a také se domnívá, že spolu s nimi oprávněně zmizela v propadlišti dějin. Udiví je potom, když se dozví, že i dnes je běžně přednášena na školách a v kurzech. I slavný Dale Carnegie, autor bestselleru "Jak získávat přátele a působit na lidi", byl původně učitelem rétoriky. A možná jste už slyšeli, že o výsledku voleb amerických presidentů často rozhodnou televizní klání kandidátů, kdy není ani tak důležité co řeknou, ale jak to řeknou.

Pamatuji si na jednoho učitele, který mluvil o velmi zajímavých věcech, bohužel ale tak monotónním hlasem, že po chvíli už polovina posluchačů spala. Představte si, že by stejným způsobem usnul člověk, kterému chcete přednést tu nejzajímavější – alespoň podle vašeho názoru – nabídku na světě. Nemusí usnout doslova, stačí, když po chvíli začne myslet na palmové listy, pohybující se líně ve vánku, a monotónní šumění vln…

Rétorika coby forma mluveného projevu je tedy pro vás stejně důležitá jako obsah vašeho sdělení. Mějte na paměti, že i nabídku musíte nejdříve prodat a bez základních znalostí rétoriky to prostě nejde.

nahoru