Zákon přitažlivosti

Zatímco ve škole v hodinách fyziky jsme k sobě museli magnety otočit opačnými póly, aby přiskočily, v oblasti úspěchu je to právě naopak. Zde se přitahují věci stejné, pozitivní přitahuje pozitivní a negativní je přitahováno negativním. Ne nadarmo říká lidové úsloví: "Vrána k vráně sedá a rovný rovného si hledá".

Jak se to projevuje v praktickém životě? Lidé, kteří ze svého neúspěchu viní všechny kolem, jen ne sebe, vyhledávají společnost stejné názorové skupiny. Můžete je najít v hospodách, ordinacích lékařů i v některých odborových organizacích. Tito lidé jsou neúspěšní a neúspěch přitahují. Pak jsou tu lidé, kteří jsou úspěšní a pohybují se ve společnosti úspěšných lidí. Vezmete-li někoho z jejich středu a zařadíte ho do skupiny neúspěšných, zřejmě se brzy nakazí jejich myšlenkami a zanedlouho bude u piva nadávat na vládu. Přemístíte-li naopak neúspěšného člověka mezi lidi úspěšné, začne se mu po čase dařit lépe, a to nikoliv vlivem "známostí", ale přitažlivostí. Úspěch je nakažlivý, ale zrovna tak se můžete nakazit neúspěchem. Jsou známy případy firem, do kterých přišel nový ředitel s pokřiveným charakterem a během krátké doby zbyli ve firmě jen lidé stejně postižení. Ti, kteří nepodlehli, odešli, a ostatní se přizpůsobili. Stejně tak ale zákon působí, nastoupí-li naopak do rozvrácené firmy dobrý ředitel.

Tento zákon by asi neměl velký užitek, kdyby k přitažení úspěchu bylo třeba jiného úspěchu. Musela by vás totiž zákonitě napadnout myšlenka "A kde se vezme ten první úspěch?" Naštěstí pro přitahování samotného úspěchu stačí myslet na úspěch, stýkat se s úspěšnými lidmi, chovat se jako úspěšný obchodník.

Nemyslete si, že je to jen nějaká teorie literatury, které se říká motivační. V mnoha velkých nadnárodních společnostech je právě taková atmosféra úspěchu a nadšení pro úspěch záměrně vyvolávána a udržována. To je také jeden z důvodů, proč tyto firmy přijímají raději mladé lidi – ti jsou totiž lépe ovlivnitelní a nejsou v nich ještě příliš zakotveny negativní stereotypy. U  čtyřicátníků je mnohem těžší takovým hromadným způsobem změnit skeptické pohledy na možnosti úspěchu. Pokud jste ale překročili tento věk, nemusíte věšet hlavu. Co se nedaří masově, má naději individuálně. Jen je třeba se zbavit pohodlnosti a chtít. Pak vám může být třeba sedmdesát.

Chcete-li být úspěšní, očekávejte úspěch, chovejte se jako úspěšní a stýkejte se s úspěšnými lidmi!
nahoru