Rozhlasová reklama

Ani rozhlasová reklama nemusí být drahá. Má však také svoje úskalí.

Majitel čistírny oděvů zadal reklamu do místní rozhlasové stanice, která nedávno zahájila provoz. Obchodník rádia mu předložil statistiku, podle které stanici poslouchají zejména středoškolsky vzdělaní lidé, a přemluvil ho ještě ke sponzorování soutěže poukázkami na bezplatné vyčištění. Když si podnikatel první den, kdy měla být reklama vysílána, pustil rádio, zjistil, že zbytečně vyhodil peníze. Stanice byla určena ne posluchačům středoškolsky vzdělaným, ale těm, kteří se právě na středních školách vzdělávají -- tedy mládeži mezi patnácti a osmnácti roky. Většina z nich samozřejmě dopoledne, kdy přišla jeho reklama na řadu, seděla ve školních lavicích. Ani poukázka na čištění výherce soutěže nenadchla -- mládež přenechává takové starosti rodičům a čistírna je jim věcí vzdálenou stejně, jako třeba domov důchodců.

Důležitý je tedy výběr stanice, zejména pokud jde o regionální vysílání. Měla by být zaměřena především nebo také na vaši cílovou skupinu zákazníků. Nevěřte ale bezvýhradně statistikám dealerů takové stanice. Raději si ji několik dní poslechněte a zaměřte se na takové detaily, jako je směřování reklamy (ke komu se obrací?) a kdo nejčastěji telefonuje do tohoto rádia (například soutěže, písničky na přání). Hodně vám také o charakteru stanice prozradí výběr hudby a mluvený projev moderátorů.

Poslechnout si několik dní reklamy na vybrané stanici doporučuji ještě z jednoho důvodu. Bohatší zadavatelé si totiž nechávají reklamu vyrobit a rádiu ji jen předají k odvysílání. Levnější reklamu přečtou moderátoři a to může někdy být hrozný zážitek. Pokud přece jenom chcete tímto způsobem ušetřit, koncipujte své reklamní sdělení tak, aby bylo jednoduché a nedalo se na něm moc pokazit.

Vyvarujte se také raději humoru (a to i u předtočené reklamy). Proč? Bude-li vám někdo v jednom dni popáté vypravovat stejnou anekdotu, zřejmě mu narazíte čepici do očí a doporučíte mu, aby to po šesté nezkoušel. Tvůrci reklamy si ale kupodivu myslí, že posluchač či divák se jejich vtipu bude smát třeba desetkrát za sebou. Nebude.

Pokud možno, uvádějte v rozhlasové reklamě raději nějaké jednoduché určení místa, kde se vaše prodejna nebo kancelář nachází. Každý u sebe nemá tužku, aby si poznačil telefonní číslo, ani mapu. Proto je lépe říci "Najdete nás naproti základní škole" než uvádět "Najdete nás na adrese Dvořákova patnáct".

Před zadáním reklamy rozhlasovou stanici několik dní sledujte a zjistěte si, kdo ji opravdu poslouchá!
nahoru