Cenový průzkum

Cenový průzkum navazuje na průzkumy předešlé. Cílem cenové politiky je dosažení takové ceny, aby byl dosažen optimální zisk. Na tvorbu ceny má zásadní vliv vztah nabídky a poptávky, jakož i další vlivy nepřímo působící na tvorbu ceny, např.:

  • platební podmínky, rizika z nezaplacení,
  • dopravní tarify,
  • daňové zatížení,
  • celní zatížení,
  • poplatky za skladování,
  • rabaty ,cílová odměna za odběr předem stanoveného množství zboží,
  • provize atd.

Druhy cen v zahraničním obchodě

V zahraničním obchodě se rozeznává několik druhů cen, které musíme brát při cenovém porovnání v úvahu. Rozeznáváme:

  • cena, je cena výrobku na skladě bez daně DPH , případné spotřební daně. Obsahuje zpravidla jen úplné náklady a zisk,
  • cena obchodní parity, je zahraniční cena v příslušné měně účtovaná prodávajícím kupujícímu. Při jejím určovaní jsou do ceny kalkulovány všechny náklady, zejména dopravné, provize, úrokové náklady atd.. Je uvedena v kupní smlouvě.
  • monopolní cena, je cena diktovaná monopolem, bývá obvykle vyšší než běžná tržní cena.
  • cena světová též cena kótovaná, je to poslední cena zboží nebo surovin dosažená na burze. Většina průmyslových výrobků nemá světovou cenu a jejich cena se odvíjí od burzovních cen základní suroviny.
  • cena franko, např. fco ČR, cena, za kterou by se zboží prodávalo přímo na hranicích české republiky. Tato cena obsahuje veškeré náklady.
  • dumpingová cena, je to cena, která je nižší než jsou výrobní náklady v zemi vývozu, nebo nižší než porovnatelná cena stejného výrobku v zemi vývozu. Ušlý zisk z dumpingové ceny často dotuje stát, jako proexportní opatření.
  • aukční cena, obdobně i burzovní cena, tj. cena, která byla dosažena z vyvolávacích cen na těchto aukcích.
  • klouzavá cena, se používá u zboží s delší výrobní a dodací lhůtou. Při prosazování této ceny se vychází z předpokladu, že stoupání cen surovin, polotovarů, energie, mezd, nelze při sjednání kontraktu odhadnout. Konečná cena je potom stanovena až po skončení výroby. Způsob přepočtu se uvede v cenové doložce. "Klouzavá doložka" se odvolává nejčastěji na změnu cen surovin, nebo inflační vývoj,
  • maloobchodní cena,neoficielní cena, tj. cena, za kterou se zboží prodává v běžné‚ obchodní síti,
  • výrobní cena, obsahuje jen výrobní náklady.

Při obchodním jednání má největší význam cena obchodní parity.

mezinárodní obchodní operace