obchodní dovednosti > mezinárodní obchodní operace > Základní formy podnikání v zahraničí

Základní formy podnikání v zahraničí

Při obchodní spolupráci se zahraničními partnery rozeznáváme tři základní formy:

  1. přímá obchodní činnost v zahraničí,
  2. podnikání na podkladě smluv o zprostředkování nebo zastoupení,
  3. podnikání ve společných podnicích.

Přímá obchodní činnost v zahraničí

Ve své podstatě se jedná o klasický dovoz a vývoz (). Exportér a importér vedou přímé obchodní jednaní bez prostředníků. Jejich vzájemný vztah je jen na základě kupní smlouvy. Podrobně bude tato forma probrána v samostatné kapitole.

mezinárodní obchodní operace

nahoru