Licenční politika

Jedná se o další nástroj hospodářské politiky státu, kterým stát zasahuje do ZO i když tento je v ČR značně liberální. Zákonem č. 300/1993 Sb. a dalšími novelami, se uvádějí podrobnosti o přiznání licenčního povolení pro dovoz nebo vývoz zboží. Současně jsou uvedeny množstevní kvóty. Tímto zákonem stát chrání naši ekonomiku od nežádoucích a nepřiměřených vývozů (např. odpadových barevných kovů, potravinářského obilí atd.).Současně i reguluje vývoz citlivé komodity (např. vývoz zbraní). Tímto způsobem i reguluje dovoz (např. dovoz zboží, jenž by mohlo ohrozit ekologii). Vedle regulace dovozu a vývozu existují i úplné zákazy dovozu, (např. čistého lihu, věcí propagujících násilí, fašismus a nacismus, rasovou diskriminaci, ale i osobní automobily s dvoutaktním motorem atd.).

Kontrolní otázky
 • Je rozdíl v postavení českých firem v zahraničí při dovozu a vývozu?
 • Jaký průzkum provádíme v zahraničí při dovozu?
 • Co obsahuje komoditní průzkum při dovozu?
 • Jakou má náplň průzkum konjunktury při dovozu?
 • Jaký průzkum provádíme vždy i když dovážíme ze země, kterou velmi dobře známe?
 • Které části hospodářského plánu je nutno sladit s plánem dovozu?
 • Co rozumíš pod pojmem "fyzické potřeby" organizace?
 • Jaké znáš zdroje financování v podniku?
 • Vyjmenuj a popiš některé neklasické formy dovozu?
 • Co jsou to obchodně politické zásahy státu do MOO?
 • Vyjmenuj základní formy ovlivňování státu ZO?
 • Jaký má význam clo v hospodaření státu?
 • K čemu slouží celní sazebník?
 • Co je to preferenční snížení cla?
 • Co je cílem licenční politiky státu?

mezinárodní obchodní operace

nahoru