Průzkum konjunktury

Při průzkumu konjunktury zkoumáme souhrn všech procesů probíhajících v hospodářském životě společnosti. Předvídá vývoj hospodářství jako celku anebo se může zabývat jen určitým teritoriem nebo určitým zbožím. Cílem průzkumu konjunktury je stanovení krátkodobé‚ nebo dlouhodobé prognózy. Při těchto pracích rozeznáváme faktory:

  • dlouhodobé, které lze jen těžko předvídat (např. použití nových netradičních surovin, nových technologie apod.)
  • cyklické, více či méně pravidelně se opakující.

Hlavní skupiny ukazatelů při výzkumu konjunktury jsou :

  • ukazatele v oblasti výroby, rozvoj jednotlivých odvětví, vývoj zaměstnanosti, mezd atd.
  • investiční činnost, zejména průmyslová výstavba avizuje rozvoj a směr výroby,
  • ukazatel v oblasti oběhu, kde vývoj maloobchodního a velkoobchodního obratu určuje vývoj životní úrovně, výše daní, poplatků atd.,
  • ve skupině ukazatelů z oblasti peněžní a kapitálové zkoumáme především výši a pohyb úrokových sazeb, likvidity podniků, vývoj kurzů akcií, množství konkursů a vyrovnání atd.
  • růst hrubého domácího produktu atd.

mezinárodní obchodní operace

nahoru