obchodní dovednosti > mezinárodní obchodní operace > Neklasické obchodní operace

Neklasické obchodní operace

Zatímco u předcházejících zvláštních obchodních operací, se měnila podstata zboží, tak u těchto operací zboží zůstává stejné ale mění se vnější hodnota.

Reexporty

patří k jednodušším obchodním operacím. Podstata tkví v tom, že v zahraničí nakoupené zboží se opět vyveze, v nezměněném stavu třetí osobě. Jedná se ve své podstatě o překupnickou činnost:

 1. Přímý reexport - nakoupené zboží ze země A se přímo vyveze do země B. Při této operaci zboží nevstoupí do ČR, pokud tento reexport zajišťuje česká firma.
 2. Reexport nepřímý - Další variantou je, že se zboží ze země A doveze do ČR a odtud teprve do země B. Tato forma reexportu omezuje riziko, které je u předcházející operace, že původní výrobce pozná finálního kupujícího a z obchodu vyřadí prostředníka.

Switche

jsou to mezinárodní obchodní operace, jejichž podstatou je konverze určité měny do jiné, žádoucí měny. V podmínkách nesměnitelnosti některých měn, se tato operace často kombinuje s operacemi zbožovými.

Switchem se tedy provede konverze nesměnitelná‚ měny (např.: cleringové) do měny směnitelné s napojením subjektu třetí země. Směna je volena takovým způsobem, aby z této operace vznikl zisk. Switcher vybírá své partnery podle tržní situace, zkoumá rozdíly v oficiálních a volných kurzech i cenové rozdíly v jednotlivých zemích. Zisk z dané operace se nazývá "switcherská prémie".

Operace burzovní

jsou sice "technicky" jednoduché, avšak mimořádně náročné na znalost konkrétních podmínek. Vyžadují rychlou reakci i technické zabezpečení této rychlosti. Ve světě existují střediska komoditních burz, jako je např.: London Metal Exchange (burza barevných kovů). Jedná se o spekulační obchody, kde se spekuluje s vývojem cen ve vazbě na vývoj zásob, politickou situaci a další vlivy.

Kontrolní otázky
 • Které důvody vedou podnikatele k zahájení MOO?
 • Kdy můžeme dát přednost specializovaným firmám "export-import", před realizací ZO vlastními silami?
 • Charakterizuj skupiny organizací "export-import".
 • Kterým oblastem " smlouvy o zprostředkování" budeš věnovat zvětšenou pozornost při exportu?
 • Jak probíhá klasický vývozní případ?
 • Jaké jsou odlišnosti zvláštních a netradičních obchodních operací od klasických?
 • Jaké mohou být důvody vedoucí k použití netradičních operací?
 • Vysvětli zásady typického vývozního případu.
 • Jaký je rozdíl mezi Barterem a Kompenzačním obchodem?
 • Které mezinárodní obchody lze zařadit do Production Sharing?
 • Co to je zušlechťovací styk v MOO?
 • Kdy bude podnikatel zvažovat použití pasivního zušlechťovacího styku?
 • Co je to reexport?
 • Co je to Switch?

mezinárodní obchodní operace

nahoru