obchodní dovednosti > mezinárodní obchodní operace > Vyhodnocení průzkumné činnosti při dovozu

Vyhodnocení průzkumné činnosti při dovozu

Zpracované závěry z průzkumů musí dát dostatečné podklady pro operativní i koncepční rozhodnutí. Současně slouží jako operativní podklady pro obchodní jednání. Závěry z průzkumů je nutno vést jako důvěrné podnikové informace. Kvalitně prováděné průzkumy zahraničních trhů sníží riziko plynoucí z dovozní činnosti.

Důležitým hlediskem při volbě obchodního partnera je posouzení jeho postavení na trhu. Zdroje informací a jejich získání byly probrány v prvé části. Výběr obchodního partnera je obtížný, zvláště pak při navazování obchodního spojení s dosud s neznámými trhy, firmami i jednotlivci. V přípravné fázi obchodního případu se snažíme spíše pracovat s více partnery než s jedním.

mezinárodní obchodní operace

nahoru