obchodní dovednosti > mezinárodní obchodní operace > Závěr průzkumu prováděného pro vývoz

Závěr průzkumu prováděného pro vývoz

Průzkumy teritoriální, komoditní a technický i průzkum konjunktury získávají ze zahraničních trhů poznatky o podmínkách na zahraničních trzích. Průzkumná činnost je důležitou součástí přípravných prací před rozhodnutím zahájit vývoz, ale neměla by být činností jednorázovou. Získávané poznatky z průzkumu zahraničních trhů jsou v organizaci tříděny, vyhodnocovány a řazeny tak, aby jich bylo možno využít pro určení strategie ZO. Cílem těchto závěrů je vývozní koncepce, tj. reálný vztah mezi ZO a výrobou v reálném čase i ve výhledu. Koncepce musí upřesňovat zbožovou skladbu vývozu, hledání vhodných perspektivních trhů a optimálního programu odbytu jednotlivých druhů zboží na trzích a to vše podle marketingových zásad. Na podnikové úrovni slouží výsledky průzkumu zejména k:

  • upřesnění investičních záměrů,
  • koncipování výrobkové inovace,
  • vyloučení výroby zastaralých výrobků,
  • plánování běžné výroby,
  • určení směru podpory vývozu a zaměření propagace atd.

Při průzkumných pracích na zahraničních trzích je nejčastěji uplatňována metoda analýzy a syntézy.

mezinárodní obchodní operace

nahoru