obchodní dovednosti > mezinárodní obchodní operace > Závěr obchodního dovozního případu

Závěr obchodního dovozního případu

Dovozní obchodní případ, tak jako u vývozu, probíhá v několika fázích: přípravná část, realizační fáze a část závěrečná (kde je rozhodující přejímka zboží a úhrada platby). Je nutné zdůraznit, že je to česká firma , která dováží (tedy platí) a jako taková má mít dominantní postavení při sjednání podmínek. Někdy až "zázračné účinky" má prohlášení při tvorbě KS: "Pánové lituji, ale budu se muset obrátit na jinou firmu, která lépe vyhoví naším podmínkám."

Při realizaci dovozního případu je nutné smluvně chránit vlastní zájmy a současně vystupovat seriózně vůči našemu obchodnímu partnerovi.

Kontrolní otázky
 • Stručně vyjmenuj jednotlivé fáze dovozního případu.
 • Které ustanovení budeš prosazovat do KS při dovozu?
 • kterých pasážích se nebudeš zmiňovat při tvorbě KS dovozu?
 • Jaký je postup při předávání dokladů a platby u dokumentárního inkasa?
 • Od kterého okamžiku může dovozce volně nakládat s dovezeným zbožím?
 • K čemu slouží a kdo skládá celní jistotu?
 • Kde se provádí přejímka zboží?
 • Proč se doporučuje, po ukončení dovozního případu, provést výslednou kalkulaci?
 • Popiš průběh celního odbavení při dovozu.
 • Je rozdíl a v čem, při celním odbavení dovozu a vývozu?
 • Jak se zahajuje celní řízení?
 • Kdo má povinnost předložit zboží k celnímu odbavení?
 • Které doklady je nutné předložit k celnímu řízení při dovozu?
 • K čemu slouží EUR 1?
 • Jaký je rozdíl v pojmu dovozce, kupující, importér?

mezinárodní obchodní operace

nahoru