Seznam použité literatury:

Budírský Stanislav a kol.: Mezinárodní marketing včetně základů zahraničního obchodu, VŠB Ostrava, Ostrava, 1994

Fialová Helena: Malý slovník zahraničního obchodu, ECOMIX - OK, Karviná 1994

Ošťádal Břetislav a kol.: Manuál českého exportéra II.díl, RADIX Č, Budějovice1977

Oravec Peter: Zahraničný platobný styk ELITA, Bratislava 1992

Plichová Božena: Zahraniční obchod, Bankovní institut, Praha 1966

Svoboda Rostislav: Mezinárodní obchodní operace, GOODWILL Frýdek.Místek 1997

Švarc Jaroslav: Podnikání se zahraničím, FITR JUVEN Bohemia, Praha 1993

Zákon č. 13/1993 Sb. Celní zákon v novele č. 1/2002 Sb.

Zákon č.534/2002 Sb. Celní sazebník

mezinárodní obchodní operace

nahoru