Kontrolní operace.

Nedílnou součástí plánování a řízení je kontrola úkolů. Kontrolní operace lze rozdělit na

  1. kontrolní operace jako fyzickou činnost - účelem této kontroly je zabránit vzniku poruch v plnění kupní smlouvy a pokud již k poruše došlo, konkretizovat tuto poruchu. Ve své podstatě se jedná o kontrolu skutečného fyzického stavu dodávky s deklarovaným. Na kontrolní operace v ZO existují specializované organizace (v ČR např. Inspekta Praha).
  2. kontrolní operace jako rozborová činnost uvnitř podniku - při rozboru průběhu ZO se kontroluje, zdali vývozní operace probíhají v souladu s plánem. Rozborová činnost musí splňovat některé zásady:
    rozbory musí být kompletní, provádí se rozbor jednotlivých článků MOO, zkoumají se kladné a záporné vlivy, rozbory musí být pravidelné, rozbory musí být ukončeny návrhem na opravná opatření

mezinárodní obchodní operace

nahoru