Eliminace dopravních rizik

Základní forma eliminace dopravního rizika je vhodné pojištění a volba zkušeného přepravce. Dopravní riziko poškození či ztráty zboží se týká, jak exportéra, tak i importéra. Dělba rizika je odvozena od dodacích podmínek.Tyto podmínky slouží k rozdělení nákladů a rizik mezi dodavatele a odběratele. Pro zvýšení právní jistoty pro výklad dodacích podmínek, zpracovala v roce 1936 Mezinárodní obchodní komora v Paříži tzv. International Commercional Terms, zkráceně INCOTERMS. Jejich poslední úprava byla provedena v roce 2000. Tato úprava reagovala především na digitalizaci dokladů. Pravidla INCOTERMS nemají povahu právní normy, ale stávají se závaznými tehdy, jestliže je na ně odvolaní v kupní smlouvě. INCOTERMS 2000 zahrnují 13 základních doložek rozdělených do čtyř skupin:

 1. skupina E - s jedinou doložkou odebrání EXW (Ex Works - ze závodu), podle níž připraví prodávající kupujícímu zboží k dodání ve svém závodě, a všechna rizika a náklady, včetně přípravy dokumentů a pojištění přecházejí na odběratele zde.
 2. skupina F - hlavní přepravné‚ neplaceno, s doložkami:
  FCA (Free Carier - vyplaceně dopravci),
  FAS (Free Alongside Ship - vyplaceně k boku lodi),
  FOB (Free on Board - vyplaceně na loď), prodávající hradí veškeré výdaje až na palubu lodi
 3. skupina C - hlavní přepravné‚ je zaplaceno s doložkami:
  CFR (Cost and Freight - náklady a přepravné placeno do…..),
  CIF (Cost,Insurance and Freight - náklady, pojištění a přepravné‚) rizika přecházejí v jiném místě než náklady, exportér hradí námořní pojistku proti přepravnímu nebezpečí
  CPT (Carriage Paid to - přeprava placena do…….)
  CIP (Carriage and Insurance paid to - přeprava a pojistné‚ placené do….).
 4. skupina D - doložka k dodání, s položkami:
  DAF (Delivered at Frontier - s dodáním na hranici)
  DES (Delivered Ex Ship - s dodáním z lodi, ujednaný přístav určení)
  DEQ (Delivered Ex Quay - s dodáním z nábřeží, clo placeno)
  DDU (Delivered Duty Unpaid - s dodáním bez placení cla na ujednané místo)
  DDP (Delivered Duty Paid - s dodáním clo placeno na ujednané místo).

INCOTERMS se rozlišuje také dle způsobu přepravy. Šest položek je určeno pro námořní a říční přepravu: FAS, FOB, CFR, CIF, DES, DEQ. Pro všechny druhy přepravy tj. letecká, říční, námořní, železniční, automobilová, kontejnerová, kombinovaná jsou určeny doložky: EXW, FCA, CPT, CIP, DDU, DDP. Jediná doložka jen suchozemská DAF. Přehledně jsou tyto zásady uvedeny v příloze č. 1. Ve světovém obchodu se nejvíce používají doložky CIF, FOB, EXW, DDU.

Na americkém kontinentu jsou rozšířeny "Revidované americké definice pro ZO" R.A.F.T.D., jenž obsahují 11 položek, které používají obdobných zkratek jako INCOTERMS, ale z části s jiným významem. Detailnější informace o dodacích podmínkách je nutno čerpat v odborných publikacích.

mezinárodní obchodní operace

nahoru