obchodní dovednosti > mezinárodní obchodní operace > Příjem poptávky ze zahraničí

Příjem poptávky ze zahraničí

Výsledkem naší akviziční činnosti je obdržení poptávky od možných budoucích zákazníků. Poptávkou zjišťuje zájemce o zboží podmínky, za kterých by bylo možno uzavřít kupní smlouvu, a poptávka je formulována, jako dotaz o podmínkách vzájemného obchodu. Též může být formulována, jako žádost o zaslání nabídky. Poptávku je nutno v každém případě považovat za nezávaznou.

Nejčastějším obsahem poptávky je informace o :

  • popis zboží a množství,
  • balení zboží,
  • cena,
  • dodací a platební podmínky,
  • dodací lhůta,
  • případné další podmínky např.: záruky, jakost zboží, servis, atd.

U některých druhů zboží je možno vyvolat zdání o velkém zájmu o zboží vhodným umístěním fiktivních poptávek, a tím krátkodobě ovlivnit cenu.

Posouzení poptávky

Došlou poptávku posuzuje podnik z několika hledisek, které mohou ovlivnit další průběh jednání. Především se posuzuje, zda-li je podnik schopen vyhovět po výrobní stránce (množství, kvalita) a dále se také posuzuje cenová otázka.

Platí zásada, že na každou poptávku je třeba ihned reagovat. Předpokládá-li podnik, že se nejedná jen o průzkum trhu, připraví odpověď formou nabídky. V případě reálnosti uzavření obchodního případu začíná podnik ověřovat bonitu zahraniční firmy.

Evidence poptávky

Poptávky došlé ze zahraničí je nutno evidovat. Z dlouhodobé stručné evidence někdy vyplyne, že určité firmy používají poptávky pouze k cenovému průzkumu. Stručná evidence poptávky může obsahovat: datum, adresu a název firmy, druh poptávaného zboží, datum odeslání nabídky či zamítnutí, kdo poptávku vyřizuje, výsledek poptávkového řízení.

Veřejná soutěž - tendrové řízení

Za zvláštní formu poptávky lze považovat vyhlášení veřejné soutěže o provedení či dodaní zboží, nebo služeb. (Nejčastěji investičního celku.) V mezinárodních vztazích se jedná především o vývoz velkých investičních celků, stavebních prací a obdobných investičních akcí velkého objemu. V těchto případech se často vyhlašují mezinárodní veřejné soutěže - používá se také výraz "tendrové řízení". Veřejné soutěže nejčastěji vyhlašují státní orgány. Podané přihlášky vyhodnocuje, podle předem daných kritérií, zvláštní komise, která doporučí dodavatele. Poslední rozhodnutí však má investor. Veřejná soutěž bývá vyhlašována obvykle v tisku. Přihlášením české firmy do takové soutěže znamená konkurenční posouzení kvality české technologie v mezinárodním prostředí. Pokud se jedná o rigoróznosti (přísnosti) podmínek tendrového řízení, rozlišujeme tzv. anglický typ tendru a druhý (méně závazný) typ tendru označovaný jako francouzský.

mezinárodní obchodní operace

nahoru