Závěrem

V zahraničním obchodě se dobrá pověst - GOODWILL buduje pomalu a těžko, ale dá se ztratit snadno a rychle. V ZO se často projevuje, jak je svět malý, protože mezinárodní obchodníci v dané komoditě, nejen že znají ceny svého zboží v Tokiu i v Ostravě, ale znají i dominantní osoby, jenž v branži podnikají. Českoslovenští, tudíž i čeští obchodníci měli v minulosti v zahraničí velmi dobré jméno a byli světem uznáváni. Věřím, že tato pověst bude pokračovat i nadále, k tomu má dopomoci, svým drobným přínosem i tento materiál.

mezinárodní obchodní operace

nahoru