Operativní plán vývozu

Tento plán představuje rozpracování ročního plánu na menší časové úseky, nejčastěji čtvrtletí po případě i měsíce. Důraz je kladen na aktualizaci cen a výroby. Operativní plán a jeho plnění slouží jako podklad pro hodnocení zainteresovaných pracovníků.

mezinárodní obchodní operace

nahoru