Propagace

Na základě závěrů z průzkumu konkrétního zahraničního trhu je nutné určit i způsoby propagace na tomto trhu. Propagace je komunikační působení zaměřené na určitý okruh obyvatelstva a podniků, s cílem přímo či nepřímo ovlivnit jeho rozhodování, v souladu se stanoveným záměrem a očekávaným účinkem. (To je jedna z mnoha možných definicí.)

Propagace je nedílnou součástí odbytové činnosti podniku. Cílem odbytové propagace je, v souladu s marketingovými závěry, informovat potenciální zákazníky o existenci a vlastnostech našich výrobků a služeb. Přesvědčit je o přednostech propagovaného zboží a vyvolat u nich žádoucí chování na trhu tj. koupi.

V teorii rozeznáváme tyto druhy propagace, respektive reklamy: zaváděcí, udržovací, připomínající, prosazovací, institucionální. Současně je nutné určit, zdali při propagaci zvolíme metodu tlaku nebo tahu. Blíže je propagace a reklama rozebrána v předmětu marketingu.

mezinárodní obchodní operace

nahoru