obchodní dovednosti > mezinárodní obchodní operace > Souhrn částí kupní smlouvy

Souhrn částí kupní smlouvy

Pro snazší orientaci o struktuře kupní smlouvy uvedu znovu přehled jednotlivých částí KS tak, jak byly probrány :

Podstatné náležitosti KS

 • Určení smluvních stran
 • Předmět smlouvy: druh zboží, jakost, množství, obal
 • Kupní cena

Další ujednání KS

 • Určení doby plnění: přesně sjednaný datum, dodací lhůta postupná, dodací lhůta odvozena od určeného aktu, dodací lhůta na odvolávku, přesně včas - JIT (just in time)
 • Určení rozsahu záruky a délka záruční doby
 • Přejímka zboží a reklamace: přejímka zboží, reklamace vad
 • Určení dokladů
 • Určení způsobu přepravy: způsob a forma přepravy, dodací parita
 • Platební podmínky: místo úhrady, základní druhy platebních podmínek
 • Zajištění zaplacení kupní ceny

Zvláštní a závěrečná ustanovení KS

 • odpovědnost za porušení KS
 • řešení sporu z neplnění KS

Proforma faktura

Importér potřebuje v mnoha případech doklad o druhu zboží, množství a ceně, aby mohl zahájit jednání ve vlastní zemi (např. o udělení dovozní licence nebo žádat o uvolnění příslušné částky z množstevních kvót). I pro některá přípravna celní řízení je nutno vlastnit doklad o uvažovaném dovozu. K těmto účelům slouží proforma faktura. Jedná se o předběžnou fakturu, u které neznáme některé údaje, např.: údaj o datumu dodávky, číslo dopravního prostředku a další údaje.

Kontrolní otázky
 1. Co je to kupní smlouva?
 2. Která právní ustanovení řeší problematiku KS v ZO?
 3. Co je smluvní volnost při sestavování KS?
 4. Co je to akceptační lhůta?
 5. V jakém jazyce je sepsána mezinárodní KS?
 6. Možné formy vzniku KS jsou :
 7. Čím může být nahrazena KS?
 8. Vyjmenuj základní oddíly KS.
 9. Co musí obsahovat stať "smluvní strany"?
 10. Jak je vymezen předmět smlouvy?
 11. Které vyjádření jakosti zboží je nejpřesnější?
 12. Proč je někdy nutno uvést v KS i doložku o obalu?
 13. Co je to kupní cena a v čem je vyjádřena?
 14. Co je to "klouzavá cenová doložka"?
 15. Jaké jsou možné druhy dodacích lhůt?
 16. Je vhodné pro exportéra určit v KS stať o zárukách?Jaké jsou možnosti přejímky zboží?
 17. Možnosti nakládání s reklamovaným zbožím.
 18. Proč nelze do KS doporučit používání termínu ihned?
 19. Vyjmenuj některé doklady, které by měly být vyjmenované v KS pro předání spolu se zbožím?
 20. Co jsou to dopravní dispozice?
 21. Co je to dodací parita?
 22. Co je to platební podmínka?
 23. Vyjmenuj základní druhy platebních podmínek.
 24. Pro koho je nevýhodná platba předem a proč?
 25. Co je to akontace?
 26. Vysvětli princip dokumentárního akreditivu L/C.
 27. Jaké znáš druhy dokumentárního akreditivu?
 28. Vysvětli podstatu vývozního dokumentárního inkasa D/P.
 29. Popiš techniku provedení dokumentárního inkasa D/P.
 30. Popiš techniku provedení hladké platby do zahraničí.
 31. Co je to šek a směnka?
 32. Výhody a nevýhody platby v hotovosti.
 33. Co je to bankovní záruka?
 34. Jaký význam má doložka vlastnického práva v KS?
 35. Vyjmenuj některé doložky právního charakteru v KS.
 36. Co může být náplní doložek zvláštního ujednání v KS?
 37. Charakterizuj vyšší moc.
 38. Co je podstatné porušení KS?
 39. Co je nepodstatné‚ porušení KS?
 40. Vyjmenuj nejčastější možnosti porušení KS ze strany exportéra.
 41. Vyjmenuj nejčastější porušení KS ze strany importéra.
 42. Kdo řeší spory z porušení mezinárodní obchodní KS?
 43. Jaké jsou výhody rozhodčího řízení oproti obecným soudům?
 44. Umíš vyjmenovat části vzorové KS?

mezinárodní obchodní operace

nahoru