obchodní dovednosti > mezinárodní obchodní operace > Uzavření vývozního případu

Uzavření vývozního případu

Po odeslání zboží, obdržení plateb i vyřízení případných reklamací, je nutné shromáždit veškeré materiály včetně poznámek k obchodnímu případu. Tyto dokumenty roztřídíme a archivujeme po dobu deseti let, pro možné další použití a to jak ve vztahu k našemu obchodnímu partnerovi nebo i pro další obchodní případ se stejným zbožím. Archivace je nutná i pro případné kontroly celních nebo finančních úřadů.

Závěrečné vyhodnocení vývozního případu

Spolu s archivací dokladů je vhodné provést výslednou ekonomickou kalkulaci. Tato kalkulace nám umožní srovnání našich plánů před zahájením vývozu se skutečným výsledkem. Z výsledků provedeme závěry pro další obchodní případy i pro případné vylepšení vlastní obchodní činnosti.

Kontrolní otázky
 1. Co je a k čemu slouží proforma faktura?
 2. Kdy exportujeme zboží při platební podmínce "platba předem"?
 3. Co je účelem avizování při připravenosti zboží k odeslání?
 4. Proč je nutné věnovat mimořádnou pozornost kontrole zboží při jeho expedici do zahraničí?
 5. Jaké doklady potřebuje účetní pro vystavení obchodní faktury?
 6. Co je to pojistný certifikát?
 7. Kde probíhá celní řízení?
 8. Čím se zahajuje celní řízení?
 9. Kdo je přítomen celnímu řízení?
 10. Jak se nazývá tiskopis pro písemnou formu celního prohlášení?
 11. Které doklady musí deklarant předložit pro celní odbavení?
 12. Kdo provádí celní řízení na hraničním přechodu?
 13. Čím se zabývá mezinárodní logistika?
 14. Jaká jsou specifika železniční přepravy?
 15. Jaká jsou specifika silniční přepravy?
 16. Jaká jsou specifika říční a námořní přepravy?
 17. Jaká jsou specifika letecké přepravy?
 18. Výhody kontejnerové přepravy jsou :
 19. Co vymezují platební podmínky?
 20. Jaké znáš druhy platebních podmínek?
 21. Vyjmenuj možné výsledky přejímky zboží u importéra?
 22. Jaké vady zboží řeší reklamační řízení?
 23. Jaké vady zásilky řeší pojistná událost?
 24. Jakou funkci má havarijní komisař v ZO?
 25. Které doklady je nutné předložit při žádosti o likvidaci pojistné‚ události?
 26. Jak se uzavírá vývozní obchodní případ?

mezinárodní obchodní operace

nahoru