Typy obchodních operací.

Zahraniční obchodní činnost vyžaduje profesionalitu a zkušenost. Doporučuje se při prvé zahraničně obchodní činnosti zvážit, zda tuto činnost provést vlastními silami, či použít prostředníka - specializovanou exportní firmu. Zjednodušeně lze subjekty, které pro svou existenci potřebují provádět zahraničně obchodní činnost, rozdělit následovně:

Obchodníci, kteří hodlají v tuzemsku prodávat zboží z dovozu.

Výrobci, kteří z jakéhokoliv důvodů chtějí své zboží vyvážet.

Výrobci a obchodníci, kteří potřebují dovoz pro zajištění své činnost a současně chtějí část své produkce vyvážet do zahraničí.

Jestliže měl nynější podnikatel již v minulosti zkušenosti s prováděním ZO, je pro něj rozhodnutí snazší. Zná úskalí a podmínky MOO. Dřívější byrokratická činnost PZO dosáhla obludných rozměrů a jednotliví pracovníci se specializovali na úzký obor své činnosti. Ani vedoucí pracovníci zpravidla neznali detailně celý průběh obchodního případu od akvizice, nabídky, kupní smlouvy, až po vlastní odeslání zboží a celní řízení.

Pro mnohé organizace (hlavně menší) je neekonomické vytvářet vlastní " zahraniční obchodní oddělení", které by mělo všechny potřebné pracovníky na provádění různých specifických činností spojených se ZO. V těchto případech je výhodnější použít specializovanou organizaci nebo, a to častěji, zkombinovat obě možnosti. Část MOO provádět sami a část, zejména složitější operace, např.: vazbové operace atd., provádět přes specializovanou firmu.

Export, import přes specializovanou firmu

V současné době existuje řada firem, které se specializují na zabezpečení ZO. Lze je zhruba rozdělit do tří skupin :

  • firmy, které mají prokazatelně široké obchodní kontakty v zahraničí a to je důvod, proč využít jejich služeb (např. bývalé PZO),
  • nové firmy, mající předpoklady pro kvalitní zabezpečení ZO, a to z důvodů osobních kvalit pracovníků. Zde je nejlepší osobní znalost nebo doporučení od třetí osoby,
  • ostatní firmy, o kterých se doporučují získat informace, než jim předáme náš obchodní případ.

V každém případě je nutná vzájemná důvěra, kterou lze vymezit vhodnou smlouvou o zprostředkování. Rozhodujícím kritériem je však efektivnost tohoto zastoupení. Zprostředkování (nejen ono) je náročné na výdaje, i když nejsou nutné služební cesty do zahraničí. Např. průzkum trhu, telefonické komunikace a další.

Smlouva o zprostředkování

Tuto problematiku řeší detailně Obchodní zákoník. Rozeznává několik typů zastoupení. Podrobněji se tímto budeme zabývat v kapitole o obchodní činnosti v zahraničí. Mimo kriteria věcné, právnické správnosti je nutno věnovat zvláštní pozornost i přesnému vymezení činnosti zprostředkovatele, na čí náklady bude proveden vlastní vývoz, výše zprostředkovatelské odměny a termín její splatnosti. V neposlední řadě je nutno přesně určit, jak nakládat s informacemi, které z této spolupráce vzniknou.

mezinárodní obchodní operace

nahoru