Export vlastními silami

Subjekt provádějící zahraniční obchodní činnost musí splňovat všechny podmínky pro tuto činnost podle platných předpisů a prováděcích vyhlášek. Vlastní technika provádění zahraničně obchodní činnosti je poměrně složitá. Náročná nejen na jazykové znalosti, ale také na znalost alespoň základních nařízení, zejména pak na :

  • současné české právní předpisy pro provádění ZO,
  • celní zákony a předpisy s nim spojené,
  • české devizové předpisy,
  • konkrétní techniku a postup při provádění MOO.

Ke všem těmto okruhům problémů se vrátíme při rozboru "Typického vývozního obchodního případu" v další části tohoto učebního textu.

mezinárodní obchodní operace

nahoru