Realizační fáze

V této fázi typického obchodního vývozního případu se provádí přesun kontrahovaného zboží od exportéra k importérovi.

Připravenost zboží k odeslání

Pokud nastala doba k odeslání zboží avizujeme tuto skutečnost odběrateli. Avizování má dva cíle. V prvé řadě informujeme odběratele, že může očekávat objednané zboží, v řadě druhé, žádáme o upřesnění dopravních dispozic. Ne vždy je známa přesná adresa místa, kam má být zboží odesláno (např. stavební zboží na konkrétní stavby).

mezinárodní obchodní operace

nahoru