obchodní dovednosti > mezinárodní obchodní operace > Nakládka zboží, vystavení dokladů a sjednání pojištění

Nakládka zboží, vystavení dokladů a sjednání pojištění

V okamžiku, kdy dostaneme souhlas k odeslání zboží a známe přesné místo určení, provedeme naložení zboží do dohodnutého dopravního prostředku. Při nakládce provádíme kontrolu věcné správnosti obsahu dodávky.

Vystavení obchodní faktury

Jen v malých organizacích vystavuje obchodní faktury (dále jen fa) tatáž osoba. Aby mohla být vystavena fa na zahraničního odběratele, musí mít pracovník k dispozici tyto dokumenty :

  • kupní smlouvu - z tohoto dokumentu čerpá údaje o adrese, názvu zboží, ceně, číslu kontraktu,
  • dodací list - s uvedením množství zboží, obalu, čísla dopravního prostředku a další podrobnostmi,
  • dopravní dokument - nákladní list, provede srovnání údajů na dodacím listě a nákladním listě,
  • doklad o pojištění - pokud byla pojistka sjednána zvlášť,
  • osvědčení o původu zboží EUR 1, nebo prohlášení na celní faktuře, pokud je importérem požadováno,
  • další doklady (např. certifikace, zdravotní nezávadnost, koncesní povolení atd.)

Na základě těchto dokladů se vystaví faktura. Obchodní faktura pro mezinárodní styk není unifikovaný dokument, musí mít předepsané náležitosti a být vystavena v jazyce dohodnutém nebo běžném pro importérovu zemi. V Evropě se používá jazyk německý a anglický.

Sjednání pojištění

Pokud zboží přepravuje veřejný renomovaný přepravce, potom má pravděpodobně uzavřené globální pojištění, o kterém má patřičný doklad - pojistný certifikát. V takovém případě se již o pojištění nestaráme. V případě, že charakter zboží vyžaduje pojištění nebo jej vyžadují dodací či platební podmínky sjednáme pojištění. Na výši pojistného má vliv vedle hodnoty kontraktu i charakter zboží, dopravní trasa, druh přepravy, doba přepravy. Tyto faktory posuzuje pojišťovna ještě dříve, než uzavře pojistku a mají vliv na výši pojistného.

mezinárodní obchodní operace

nahoru