obchodní dovednosti > mezinárodní obchodní operace > Posuzování efektivnosti vývozu

Posuzování efektivnosti vývozu

Hlavním ukazatelem efektivnosti vývozu je zisk. Na rozdíl od jiných hospodářských činností je možno v ZO dále sledovat tyto ukazatele, které slouží pro upřesnění efektivnosti vývozu:

 1. Ukazatel devizové efektivnosti - tento ukazatel vyjadřuje za kolik korun českých získáme příslušnou zahraniční měnu.
 2. Ukazatel kilogramových cen - je to cena vztažená na jeden kilogram obchodovaného zboží. Používá se jako ukazatel efektivnosti pro množství vložené práce, zejména pro strojírenské výrobky i ostatní výrobky. Odráží především materiálovou náročnost a její zhodnocení.

Obecně platí, že čím je dosažena vyšší kg. cena, tím je do zboží vloženo více práce. (Porovnej vývoz látky na oblek a vývoz pánského obleku.)

Kontrolní otázky
 • Jaké plány z hlediska časového rozeznáme?
 • Které části obsahuje roční plán vývozu?
 • Co jsou to vývozní pohledávky a závazky?
 • Vyjmenuj některé položky přímých a nepřímých obchodních nákladů.
 • Co je to finanční rozpočet?
 • Které údaje musí být známy z plánu mezinárodní přepravy zboží,aby mohla být uzavřena smlouva o přepravě zboží?
 • Jak lze rozdělit kontrolní operace z hlediska jejich náplně?
 • Jaké jsou zásady rozborové činnosti?
 • Co je cílem kontrolních operací?
 • Proč je nutné provádět kalkulaci ceny výrobků do zahraničí?
 • Jaké znáš druhy kalkulací cen v ZO?
 • Proč je nutné stanovit jednotně kalkulační vzorec ceny v organizaci?
 • Z jakých položek se skládá kalkulační vzorec ceny?
 • Vyjmenuj a popiš některé položky ostatních obchodních nákladů v zahraničí.
 • Jak se promítá zisk do kalkulačního vzorce?
 • Co je cílem akvizice?
 • Jaké jsou formy přímé akvizice?
 • Jaké jsou formy nepřímé akvizice?
 • Které ukazatele efektivity ZO znáš?

mezinárodní obchodní operace

nahoru